Aanvraagperiode TVL voor het eerste kwartaal 2021 gestart

Sinds 15 februari kun je bij de RVO met een speciaal formulier een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor de periode 1 januari tot en met maart 2021 (Q1)? Het subsidiepercentage voor de TVL is afhankelijk van jouw omzetderving. Dit percentage bedraagt tussen de 50% bij een omzetderving van 30% en 70% bij een omzetderving van 100%. Jouw TVL-aanvraag wordt gebaseerd op de TVL-regeling zoals die gold voor het vierde kwartaal 2020 met uitzondering van de referentieperiode. Die is voor het eerste kwartaal van 2021 namelijk januari, februari en maart 2019. Was je op 1 januari 2019 nog niet gestart met jouw onderneming, dan kunt u terugvallen op een andere referentieperiode. Dit is het eerste gehele kalenderkwartaal volgend op de maand waarin je de ondernemingsactiviteiten startte.

Tip

Je kunt de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen tot en met 30 april 2021, voor 17.00u. Noteer deze datum in jouw (digitale) agenda.