werkende jongeren 2 aangepast

Controleer voorlopige berekeningen LKV, LIV of jeugd-LIV 2023

Uiterlijk 14 maart 2024 krijgt u als werkgever de voorlopige berekeningen van het UWV. Daarin staat voor welke werknemers – en tot welk bedrag – u als werkgever recht hebt op het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV voor 2023. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de loonaangiften en correcties over 2023, die u tot en met 31 januari 2024 hebt ingediend. Als een aanvraag voor een doelgroepverklaring op 31 januari 2024 nog in behandeling was, staat dit LKV nog niet in de voorlopige berekening. Controleer de voorlopige berekeningen en dien eventuele correcties op de loonaangiften in bij de Belastingdienst vóór 1 mei 2024.

Tip

Zijn de loonaangiften wel juist ingevuld, maar denkt u dat de voorlopige berekening niet juist is? Of heeft u geen voorlopige berekeningen ontvangen van het UWV? Maar denkt u wel recht te hebben op  LKV, LIV en/of jeugd-LIV? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het UWV (088-898 92 95).