Laat jouw WOZ-beschikking controleren

 Je ontvangt deze maand de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van jouw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2020. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente jouw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. De WOZ-waarde is echter ook voor steeds meer andere belastingen van belang, zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en de schenk-  en erfbelasting. Het verdient daarom aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren. Ben je het niet eens met de vastgestelde waarde in de WOZ-beschikking, dan moet je binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking daartegen bezwaar aantekenen bij jouw gemeente. Je kunt geen bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst!

Tip

Zorg dat je tijdig bezwaar maakt. Is de 6-wekentermijn verstreken en heeft u geen bezwaar gemaakt? Dan zit je weer een jaar vast aan de vastgestelde WOZ-waarde voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor de andere belastingen.